Trackster

  • Under hösten har vi producerat en grupp imagebilder för Jofamas kommande katalog tillsammans med Trackster. Förberedelser startade redan under sommaren med jakt på flugor för bilden med inflygande flugor mot visiret på insidan av en hjälm som kommer farande i full fart på en sommarväg, eller älgen som kommer promenerandes ut på en stig där en intet anande motorcyklist kommer. Spännande och inspirerande projekt.

  • Jofama

    Bakom-bild från Trackster/Jofama med 3 lådor lera som närapå dränkte all utrustning inklusive vår assistent Sarah.